Necklace Moon Beam © Mirlady® Free Pattern

 ✻ღϠ₡ღ✻
(¯`✻´¯)
`*.¸.*✻✿ ✻¸.*Free Download ¸.*✻✿¸.*✻✿

©2005 Mirlady® Jewel Art – Miranda Groenendaal
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mondeling, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle uitgaven staan geregistreerd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Sieraden, te koop aangeboden en/of (digitaal) tentoongesteld en vervaardigd aan de hand van en/of n.a.v. deze werkbeschrijving, dienen, ten tijden van het aanbod, een verwijzing te hebben naar de ontwerpster en de merknaam.